android
Google Maps icon
181
25.8 M

แผนที่จากทั่วโลกอยู่ในมือคุณแล้ว

โฆษณา

เวอร์ชันเก่าของ Google Maps

มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเวอร์ชันล่าสุดของแอปที่จะมีปัญหาเมื่อติดตั้งบนอุปกรณ์รุ่นเก่า บางครั้งแอปเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอาจจะไม่สามารถทำงานบนอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากความเข้ากันไม่ได้ของระบบ จนกว่าผู้พัฒนาแอปจะแก้ไขปัญหานี้ คุณควรลองใช้แอปเวอร์ชันที่เก่ากว่า ถ้าคุณต้องการ rollback ของ Google Maps ลองดูประวัติเวอร์ชันของแอปนี้บน Uptodown มันมีเวอร์ชันของไฟล์ทั้งหมดของแอปนั้นสำหรับให้ดาวน์โหลดจาก Uptodown ดาวน์โหลด rollback ของ Google Maps สำหรับ Android โดยเวอร์ชันต่าง ๆ ของ 1$s ที่เผยแพร่อยู่บน Uptodown ไม่มีไวรัสและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการดาวน์โหลด
11.44.0902 18 ส.ค. 2022
11.44.0901 17 ส.ค. 2022
11.43.0503 12 ส.ค. 2022
11.43.0502 11 ส.ค. 2022
11.42.0501 5 ส.ค. 2022
11.42.0500 3 ส.ค. 2022
11.41.0604 5 ส.ค. 2022
11.41.0603 28 ก.ค. 2022
11.41.0601 27 ก.ค. 2022
11.40.1704 29 ก.ค. 2022
11.40.1702 25 ก.ค. 2022
11.40.1701 23 ก.ค. 2022
11.39.1608 25 ก.ค. 2022
11.39.1607 25 ก.ค. 2022
11.39.1606 17 ก.ค. 2022
11.39.1604 13 ก.ค. 2022
11.38.3 24 ก.ค. 2022
11.38.2 13 ก.ค. 2022
11.38.1 8 ก.ค. 2022
11.38.0 7 ก.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม